Ekonomi Bölümü

Hakkımızda

Ekonomi

Ekonomi bilimi sosyal bir bilim dalı olup, kısıtlı kaynakların etkin şekilde kullanılmasını analiz eden, genel anlamda sosyal hayatı inceleyen bir etkin karar alma bilimidir. Dünya genelinde besin ihtiyacının temini ve ekonomik kalkınma, hayatın devamlılığı ve sosyal refah için önem taşımaktadır. Gıda temininin ve ekonomik kalkınmanın devamlılığı için doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu suretle, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ekonomi Bölümü, özellikle kalkınma ekonomisi, tarım ekonomi, çevre ve doğal kaynaklar ekonomisi alanlarında uzmanlaşmış, uluslararası rekabet gücü en üst düzeyde olan öğrenciler yetiştirmektedir.

Dünya’nın önde gelen ekonomi bölümü lisans programları mezunlarıyla rekabet edebilme hedefi göz önünde bulundurularak oluşturulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ekonomi Bölümü Lisans Programının eğitim dili İngilizcedir. Ekonomi lisans programında öğrenciler, hem kantitatif metotlara dayalı ileri seviyede teknik bir eğitim, hem de bu teknik bilgilerin sosyal hayatta karşılaşılan problemlerin çözülmesinde nasıl kullanıldıklarını gösteren uygulamalı bir eğitim almaktadırlar. Lisans müfredatında yer alan staj programları sayesinde öğrenciler bir fiil uygulama ve çalışma tecrübesine sahip olmaktadırlar. Ayrıca, uluslararası ve ulusal araştırma projelerin yürütüldüğü ekonomi bölümünde, öğrencilerin bu projelerde yer alıp, sosyal hayattaki problemlere nasıl çözümler yaratıldığını tecrübe etmeleri de mümkün olmaktadır.