Fakülte Kurulları

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

1 Prof. Dr. Baki Rıza BALCI Dekan V.
2 Prof. Dr. Ramazan ARI Profesör Üye
3 Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Profesör Üye
4 Prof. Dr. Erol TURAN Profesör Üye
5 Doç. Dr. Tuğba SARI Doçent Üye
6 Doç. Dr. Haluk GEDİKOĞLU Doçent Üye
7 Dr. Öğr. Üyesi Yeliz SAYGIN Dr. Öğr. Üyesi Üye

FAKÜLTE KURULU

1 Prof. Dr. Baki Rıza BALCI Dekan V.
2 Doç. Dr. Haluk GEDİKOĞLU Bölüm Başkanı
3 Doç. Dr. Baki Rıza BALCI Bölüm Başkanı
4 Doç. Dr. Tuğba SARI Bölüm Başkanı
5 Prof. Dr. Ramazan ARI Bölüm Başkanı
6 Prof. Dr. Ramazan ARI Profesör Üye
7 Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Profesör Üye
8 Prof. Dr. Erol TURAN Profesör Üye
9 Doç. Dr. Tuğba SARI Doçent Üye
10 Doç. Dr. Haluk GEDİKOĞLU Doçent Üye
11 Dr. Öğr. Üyesi Yeliz SAYGIN Dr. Öğr. Üyesi Üye