Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Hakkımızda

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Gıda ve tarım işletmeleri ülke geneline besin maddesi ve endüstriye hammadde sağlayarak ülke ekonomisine ve sosyal yaşamın devamlılığına önemli katkı sağlarlar. Bu suretle, küreselleşen Dünya’da tüm işletmeler gibi gıda ve tarım işletmelerinin rekabet güçlerinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü lisans programı, özellikle gıda ve tarım işletmelerinin etkin üretim yapmaları, uluslararası rekabet güçlerinin ve uluslararası ticaret paylarının artırılması konularına etki edecek, uluslararası seviyede rekabet gücü olan mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uluslararası Ticaret İşletmecilik Bölümü lisans programı öğrencilere hem sayısal metotlara dayalı teknik hem de uygulamalı eğitim vermektedir. Dünya’nın önde gelen üniversiteleri baz alınarak geliştirilen programın eğitim dili İngilizcedir. Program dahilinde öğrencilere uluslararası ticaret, pazarlama, yönetim, finans ve ekonomi konularında uzmanlaşma imkanı verilmektedir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uluslararası Ticaret İşletmecilik Bölümü lisans programında yer alan staj programları sayesinde öğrenciler bir fiil uygulama ve çalışma tecrübesine sahip olmaktadırlar.