Akademik Personel

Prof.Dr. Uğur ÇAĞLI

Doktora: Pazarlama, North Carolina Chapel Hill Üniversitesi
Yüksek Lisans: İşletmecilik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: İşletmecilik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Pazarlama iletişimi, Reklam ve tüketici araştırmaları, Deneme ve araştırma yöntemleri
 

Prof.Dr. Süleyman DEĞİRMEN

Doktora: (Ekonomi/George Mason University, ABD)
Yüksek Lisans: (Ekonomi ve Finans/Texas A&M-Commerce, ABD)
Lisans: (İktisat/Hacettepe Üniversitesi, Ankara.)

Çalışma Alanları: Açık Makro Ekonomi, Para Teorisi ve Politikası, Finans ve Bankacılık , Nörofinans.
 

Prof.Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ

Doktora: İktisat ve İşletme, Leeds Üniversitesi
Yüksek Lisans: İşletme, Selçuk Üniversitesi
Lisans: Kamu Yönetimi, Ankara Üniversitesi

Çalışma Alanları: Üretim ve işlemler yönetimi, Yenilikçilik ve teknoloji yönetimi, Tedarik zinciri yönetimi, Stratejik yönetim
 

Prof.Dr. İshak ÖZKAN

Tıpta Uzmanlık: Dahili Tıp Bilimleri Bölümü - Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Lisans: Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi

Çalışma Alanları: Uyku Fizyolojisi ve Uyku Bozuklukları, Bilişsel Çift ve Aile Terapileri, Tedavisi, Aile İçi Şiddet, Akrabalık İlişkileri, Anne-Baba Tutumları, Klinik Psikiyatri; Stres ve Depresyonda İmmün Cevaplar, Psikiyatrik Hastalarda Şiddet, Psikiyatrik Epidemiyoloji; Obsesif Kompulsif Bozukluk, Fobi, Sosyal Fobi
 

Prof.Dr. Cengiz YILMAZ

Doktora: İşletme, The University of Iowa
Yüksek Lisans: The University of Iowa
Lisans: İşletme, Ege Üniversitesi

Çalışma Alanları: Üretim Planlaması, Üretim Yönetimi, Modern Üretim Sistemleri, Üretim Yönetim Sistemlerinde Güncel Yaklaşımlar, İktisatçılar İçin Matematik

Doç.Dr. Baki Rıza BALCI

Doktora: Muhasebe-Finansman, Sakarya Üniversitesi
Yüksek Lisans: İngilizce Muhasebe-Finansman, Marmara Üniversitesi
Lisans: İngilizce İşletme, Marmara Üniversitesi

Çalışma Alanları: Güncel maliyet ve yönetim muhasebesi yaklaşımları:  Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme ve Bütçeleme, Yalın Muhasebe. Finansal Muhasebe ve muhasebe bilgi sistemleri.
 

Doç.Dr. Haluk GEDİKOĞLU

Doktora: Tarım Ekonomisi, Missouri Üniversitesi
Yüksek Lisans: Uluslararası Tarım Bilimleri, Berlin Humbdolt Üniversitesi, İktisat, Iowa State Üniversitesi
Lisans: Tarım Ekonomisi, Ankara Üniversitesi

Çalışma Alanları: Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Tarımsal Pazarlama, Mikroekonometri
 

Dr.Öğr.Üyesi Levent AKSOY

Doktora: İktisat, City University of New York
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi

Çalışma Alanları: Afet Lojistiği, Elektrikli Araçlar, Teknoloji Yönetimi

Dr.Öğr.Üyesi Gökçe Gürdil BİRİNCİ

Doktora: Klinik Psikoloji, Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans: Klinik Psikoloji, Hacettepe Üniversitesi
Lisans: Psikoloji, Ankara Üniversitesi

Çalışma Alanları: Geştalt Terapi Yaklaşımı, Psikoterapi, Travma Psikolojisi
 

Dr.Öğr.Üyesi Hatice Deniz GÜNAYDIN

Doktora: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yüksek Lisans: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Selçuk Üniversitesi
Lisans: Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi

Çalışma Alanları: REBT(Akılcı Duygusal Terapi), Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Sistemik Psikoterapi, Sistemik Çocuk ve Ergen Terapi, Sistemik Süpervizör

Dr.Öğr.Üyesi Faruk KARAMAN

Doktora: İşletme, Marmara Üniversitesi
Yüksek Lisans: İşletme, Marmara Üniversitesi
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi

Çalışma Alanları: E-ticaret, e-İş, Mobil Internet, Mobil Pazarlama, Yapay Zeka, Futurism

Dr.Öğr.Üyesi İhsan Erdem KAYRAL

Doktora: İşletme (Hacettepe Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Muhasebe - Finans (Hacettepe Üniversitesi)
Lisans: İktisat (Hacettepe Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Finansal Piyasalar, Finansal Ekonometri, Sermaye Piyasaları, Döviz Kurları, Finansman Teorileri

Dr.Öğr.Üyesi Gökçe KURUCU

Doktora: İktisat (Boston College)
Lisans: İktisat (ODTÜ)

Çalışma Alanları: Endüstriyel organizayon, ağ ekonomisi, uygulamalı oyun teorisi, uygulamalı ekonometri.

Dr.Öğr.Üyesi Tuğba SARI

Doktora: Sayısal Yöntemler (İstanbul Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Üretim Yönetimi (İstanbul Üniversitesi)
Lisans: Çevre Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Tedarik Zinciri Yönetimi, Operasyon Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Endüstri 4.0

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Vahdi TÜRKER

Doktora: Psikoloji,  İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans: İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi
Lisans: Psikoloji, İstanbul Üniversitesi

Çalışma Alanları: Anksiyete Bozuklukları, Duygu Durum Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları,  Psikofarmakoloji, Psikosomatik Bozukluklar,  Bilişsel ve Davranışçı Terapiler, Aile ve Çift Terapileri, Örgütsel Davranış

Misafir Akademik Personel

Prof.Dr. Mahmut Hakkı AKIN

Doktora: Sosyoloji/Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans: Sosyoloji/Selçuk Üniversitesi
Lisans: Sosyoloji/Uludağ Üniversitesi

Çalışma Alanları: Sosyal Teori, Türk Modernleşmesi, Siyaset Sosyolojisi
 

Prof.Dr. Hilmi Bahadır AKIN

Doktora: İşletme, Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans: İşletme, İstanbul Üniversitesi
Lisans: İşletme, İstanbul Üniversitesi

Çalışma Alanları: Girişimcilik, Yenilikçilik, İktisat ve Girişimcilik Tarihi
 

Prof.Dr. Remzi ALTUNIŞIK

Doktora: School of Management (Marketing), UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology), Manchester, UK, 1998
Yüksek Lisans: Alfred Lerner College of Business and Economics, University of Delaware, Delaware, USA, 1989
Lisans: Metalurji Mühendisliği Bölümü, Kimya-Metalurji Fakültesi, İTÜ (İstanbul Technical University), İstanbul, 1985
 

Prof.Dr. Veysel KULA

Doktora: (İşletme Bölümü/Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Yüksek Lisans: (MBA in Financial Studies/Nottingham University)
Lisans: (İşletme/ODTÜ)

Çalışma Alanları: Finans, Finansal Muhasebe
 

Doç.Dr. Mehmet Emre GÖRGÜLÜ

Doktora: İktisat - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yüksek Lisans: İktisat ve Finans - Universita Ca'Foscari Venezia
Lisans: İktisat - Bilkent Üniversitesi

Çalışma Alanları: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Yardımlar ve Uluslararası Ekonomik Entegrasyon vurgusu ile Uluslararası İktisat, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Finans konuları.
Özellikle Gelişmekte olan ülkelerde Ekonomik Büyüme ve Kalkınma.
 

Dr.Öğr.Üyesi Tuğçe Nimet YAŞAR

Doktora: (Bölüm Adı/Üniversite Adı) Özel Hukuk / Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans: (Bölüm Adı/Üniversite Adı) Özel Hukuk / Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisans: (Bölüm Adı/Üniversite Adı) Hukuk Fakültesi / Ankara Üniversitesi

Çalışma Alanları: Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Tahkim
 

Araştırma görevlileri

Arş.Gör. Hilal Merve ALAGÖZ

Yüksek Lisans: Muhasebe - Devam ediyor (Gazi Üniversitesi)
Lisans: İşletme (Ankara Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Uluslararası Muhasebe Standartları, Yönetim Muhasebesi, Uluslararası Finans

Arş.Gör. SaniyeBengisu BÜYÜKMUMCU

Yüksek Lisans:  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Anadolu Üniversitesi
Lisans: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Çalışma Alanları: Sosyal Medya Kullanıcılarının Sosyal karşılaştırma Alanlarının İncelenmesi, İşlevsel Olmayan Tutumlar, Algılanan Ebeveyn Tutumları ve Sosyal karşılaştırma Yöneliminin Yordayıcılığı

Arş.Gör. Mustafa ÖZSARI

Doktora: İktisat - Devam ediyor (Anadolu Üniversitesi)
Yüksek Lisans: İktisat (Anadolu Üniversitesi)
Lisans: İktisat (Anadolu Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Çalışma Ekonomisi, Eğitim Ekonomisi, İktisatta Teknoloji, Göç ve Bankacılık

Arş.Gör. Nisa Şansel TANDOĞAN

Yüksek Lisans: Uluslararası Ekonomi ( Essex Üniversitesi)
Lisans: İktisat ( Bilkent Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Uluslararası Ekonomi, Tarım Ekonomisi, Kalkınma Ekonomisi

Arş.Gör. Büşra YİĞİTOL

Doktora: İşletme - Devam ediyor (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yüksek Lisans: İşletme (Sakarya Üniversitesi)
Lisans: İşletme (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Örgüt, Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış