Akademik Personel(Ünvan, soyad sıralamasına göredir.)

Prof.Dr. Baki Rıza BALCI (Dekan)

Doktora: Muhasebe-Finansman, Sakarya Üniversitesi
Yüksek Lisans: İngilizce Muhasebe-Finansman, Marmara Üniversitesi
Lisans: İngilizce İşletme, Marmara Üniversitesi

E-posta: baki.balci@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Prof.Dr. Ali KILIÇ (Dekan)

Doktora: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Yüksek Lisans: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Lisans: Sistem Mühendisliği, Milli Savunma Üniversitesi

E-posta: ali.kilic@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Prof.Dr. Ramazan ARI

Doktora: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans: Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Ankara Üniversitesi
 

E-posta: ramazan.ari@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Prof.Dr. Erkan IŞIK

Post-Doktora: Bağımlılık Danışmanlığı, University of Lethbridge
Post-Doktora: Psikoloji, La Trobe University
Doktora: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çukurova Üniversitesi
Yüksek Lisans: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Selçuk Üniversitesi

E-posta: erkan.isik@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Prof.Dr. Cengiz YILMAZ

Doktora: İşletme, The University of Iowa
Yüksek Lisans: The University of Iowa
Lisans: İşletme, Ege Üniversitesi

E-posta: cengiz.yilmaz@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Haluk GEDİKOĞLU

Doktora: Tarım Ekonomisi, Missouri Üniversitesi
Yüksek Lisans: Uluslararası Tarım Bilimleri, Berlin Humbdolt Üniversitesi, İktisat, Iowa State Üniversitesi
Lisans: Tarım Ekonomisi, Ankara Üniversitesi

E-posta: haluk.gedikoglu@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Hatice Deniz GÜNAYDIN

Doktora: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yüksek Lisans: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Selçuk Üniversitesi
Lisans: Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi
 

E-posta: deniz.gunaydin@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Tuğba SARI

Doktora: Sayısal Yöntemler (İstanbul Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Üretim Yönetimi (İstanbul Üniversitesi)
Lisans: Çevre Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

E-posta: tugba.sari@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Murat TURGUT

Doktora: Finans ve Bankacılık, Kadir Has Üniversitesi
Yüksek Lisans: Sermaye Piyasası ve Borsa, Marmara Üniversitesi
Lisans: Kamu Yönetimi, Ankara Üniversitesi

E-posta: murat.turgut@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Levent AKSOY

Doktora: İktisat, City University of New York
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi

E-posta: levent.aksoy@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ETLİOĞLU

Doktora: İşletme, Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans: İşletme, KTO Karatay Üniversitesi
Lisans: İşletme, Anadolu Üniversitesi

E-posta: mehmet.etlioglu@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Hatice HARMANCI

Uzmanlık: Tıp Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Lisans: Tıp Fakültesi, Uludağ Üniversitesi

E-posta: hatice.harmanci@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Elmas Merve MALAS

Doktora: Klinik Psikoloji, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Ortak)
Yüksek Lisans: Klinik Psikoloji, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi (Ortak)
Lisans: Psikoloji, Fatih Üniversitesi

E-posta: merve.malas@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Ömür SALTIK

Doktora: (İktisat/Mersin Üniversitesi, Türkiye)
Yüksek Lisans: (Finansal İktisat/Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
Lisans: (İşletme/ Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
 

E-posta: omur.saltik@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Yeliz SAYGIN

Doktora: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yüksek Lisans: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Selçuk Üniversitesi
Lisans: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Selçuk Üniversitesi

E-posta: yeliz.saygin@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa

Araştırma görevlileri

Arş.Gör. Saniye Bengisu BÜYÜKMUMCU

Yüksek Lisans:  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Anadolu Üniversitesi
Lisans: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Necmettin Erbakan Üniversitesi

E-posta: bengisu.buyukmumcu@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Arş.Gör. Fatma Nur DOLU

Yüksek Lisans: Sinirbilim, İstanbul Medipol Üniversitesi, (Devam ediyor)
Lisans: Psikoloji (İngilizce), Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (Çift Anadal Programı)

E-posta: fatmanur.dolu@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Arş.Gör. Ayça ILGAZ

Yüksek Lisans: Klinik Psikoloji, İstanbul Kent Üniversitesi (Devam ediyor)
Yüksek Lisans: Aile Eğitimi ve Danışmanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi
Lisans: Psikoloji, Ege Üniversitesi

E-posta: ayca.ilgaz@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Arş.Gör. Ümmügülsüm SARILAR

Doktora: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Erciyes Üniversitesi (Devam Ediyor)
Yüksek Lisans: İşletme, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Lisans: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Pamukkale Üniversitesi

E-posta: ummugulsum.sarilar@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa