Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Hakkımızdaİhtiyaçları karşılayan bilginin daha değerli olduğundan yola çıkarak kimin, ne zaman, hangi bilgiye ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi ve bilginin ihtiyaca göre yerine ulaştırılması gerekmektedir. Günümüz iş ortamında, bilgi ihtiyacının üst düzey yöneticiden en alt seviye elemana, iş ortaklarından müşteriye kadar işletmenin her kademesi ve her paydaşı için doğru şekilde karşılanması gerekmektedir. İşletmeler için stratejik kararlara temel oluşturacak bilginin elde edilmesi, uygun ve yeterli miktarda verinin toplanarak analiz edilmesi ile mümkün olur. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüz, işletmelerin bugün ve yakın gelecekte ihtiyaç duyduğu “bilgi profesyonelleri”ni yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Özel sektör ve kamu kurumlarında, bilişim teknolojileri alanında çalışacak nitelikli işgücü eğitimine yönelik olarak hazırlanan ders programımız, işletme ve bilişim konularını harmanlayarak her iki alanda kuvvetli öğrenciler mezun etmeyi hedeflemektedir. Programımız sosyal bilimler için gerekli temel dersler, temel bilişim dersleri, bilişim yönetimi dersleri ve işletme alan derslerinden oluşan dört bileşene sahiptir. Bu sayede öğrencilerimiz kuvvetli bir bilimsel altyapı üzerine sahada ihtiyaç duyulan mesleki teknik bilgileri alarak mezun olacaklardır.

Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programında öğrenciler, hem kantitatif metotlara dayalı ileri seviyede teknik bir eğitim, hem de bu teknik bilgilerin sosyal hayatta karşılaşılan problemlerin çözülmesinde nasıl kullanıldıklarını gösteren uygulamalı bir eğitim almaktadırlar. Lisans müfredatında yer alan staj programları sayesinde öğrenciler bir fiil uygulama ve çalışma tecrübesine sahip olmaktadırlar.