Dekanın Mesajı

ÜNİVERSİTEMİZİN ÖĞRETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA BİZLERLE BİRLİKTE YOLA ÇIKACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ, BİZLERİN DESTEĞİ İLE İŞ YAŞAMINA KENDİLERİNİ HAZIRLAMA İMKÂNI BULABİLECEKLERDİR.

Özellikle 23 şirket ve 34 fabrika ile kurucu yapı olan Anadolu Birlik Holding, sizlere kendi deneyimlerini ve bilgi birikimlerini aktaracak profesyonellerle buluşmasına aracılık yapacak. Diğer taraftan akademik ve piyasa deneyimi ile nitelik kazanmış olan öğretim elemanları bu yolculukta sizlere kılavuzluk edecekler. Öğrenim dilimiz İngilizce olup, 3. sınıftan itibaren ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyenler seçmeli dersler aracılığı ile bu fırsattan yararlanabileceklerdir.

Deneyiminizi geliştirmek için derslerdeki uygulamalar ile mezuniyet teziniz küreselden yerele ve yerelden küresele nereye doğru nasıl yürümeniz gerektiğini sizlere öğretecek.

Bu bağlamda bizler gelişmek ile büyümenin farklılığı doğrultusunda yol gösterici olmaya çalışan ve koçluk anlayışı ile gelişmenize katkı sağlayan bir yaklaşımdan yana tavır belirledik. Sosyal yaşamı da bir öğrenim yöntemi olarak benimseyerek yeniliklerin birey, toplum ve şirketler için nasıl bir karşılık aradığını birlikte bulmayı önemsiyor, bu konuda Üniversite dışındaki paydaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz.

Çalışma ve ilerleme alanı olarak tarım, doğa, doğal kaynaklar gibi küresel dünya için etken ve stratejik alanlar konusunda birikim sahibi olmamız, öğrencilerin belirli bir alanda daha etkili ve nitelikli olması konusunda önemli katkılar sağlamaktadır.

Araştırma ve ihtisas Üniversitesi olmamız nicelik yerine niteliği tercih etmemize neden olup, bizi farklı kılarken, mezunların istedikleri takdirde girişimci olmaları yönünde farklı desteklerden yararlanması, ülke ve bölge kalkınması açısından değer yaratacaktır.

Değerli arkadaşlar, bu amaçlar doğrultusunda birlikteliğimizin başta insanlık olmak üzere ülkemize ve sizlere kazanımlar sağlayacağına inanıyor, tüm fakülte mensuplarımız ve şahsım adına içtenlikle teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Süleyman DEĞİRMEN
Sosyal ve Başeri Bilimler Fakültesi Dekan