Yönetim

Dekan 
Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ
E-Posta: kursat.gules@gidatarim.edu.tr 


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Haluk GEDİKOĞLU
E-Posta: haluk.gedikoglu@gidatarim.edu.tr  


Fakülte Sekreteri
Halife KARABULUT
E-Posta: halife.karabulut@gidatarim.edu.tr
Tel: 0332 223 54 97