İktisadi ve İdari Programlar

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ndeki lisans eğitim sistemi, genelden ihtisaslaşmaya giden ve uygulama ağırlıklı bir biçimde tasarlanmıştır. Üniversite sınavı sonrasındaki tercihlerine göre öğrenciler, üniversite bünyesinde bulunan üç farklı fakülteden birisine yerleştirilecektir. İktisadi ve İdari Programları tercih edip üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler 38 hafta süren İngilizce Hazırlık programına dâhil olurlar. İngilizce yeterliğini kazandıktan sonra, üniversitemizde uygulanan T-Biçimi eğitim sistemine göre ilk üç dönem tüm İktisadi ve İdari Programlar öğrencileri ortak bir programı takip eder. İlk üç dönemi başarı ile tamamlayan öğrenciler, dördüncü dönem başında, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan Fakülte bünyesinde yer alan diploma programlarından devam etmek istedikleri programı (bölümü) tercih eder ve geçiş yaparlar. İlk üç dönemin ortak olması farklı disiplinlere ilgi duyan öğrencilerin ortak dersler alarak farklı alanlarla ilgili geniş bir bakış açısına sahip olmaları sağlanır. Diploma programında başarılı oldukları takdirde 5. Dönem başında, dilerlerse, koşulları sağlaması şartıyla, bir diğer diploma programında çift ana dal eğitimine başlayabilirler. İlk üç dönemin ortak olması nedeniyle çift ana dal programında başarılı olma şansları yüksektir.

Kısaltmalar: T=Haftalık Teorik Ders Saati; U=Haftalık Uygulama Ders Saati; K=Dersin Kredisi; AKTS=Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi

Abbreviations: T=Theoretical weekly hours; P=Practical weekly hours; C=Credits in Turkish System; ECTS= European Credit Transfer System

1. Yarıyıl/ 1st Semester

Kodu/Code

Dersin Adı/ Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/ ECTS

Statüsü/ Status

CENG 1003

Bilgisayar Uygulamalarına Giriş

 

Introduction to Computer Applications

2

0

2

3

Zorunlu/
Required

ECOD 1011

Mikroekonomiye Giriş

 

Introduction to Microeconomics 

3

0

3

5

Zorunlu/
Required

ITBD 1001

Yönetime Giriş

 

Introduction to Management

3

0

3

5

Zorunlu/
Required

UNIV 1001

İngilizce I

 

English I

3

0

3

4

Zorunlu/
Required

UNIV 1005

Matematik I

 

Calculus I

4

0

4

6

Zorunlu/
Required

UNIV 1011

Sosyal Sorumluluk

 

Social Responsibility 

0

2

0

2

Zorunlu/
Required

UNIV 1015

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Turkish Language and Literature I

2

0

0

2

Zorunlu/
Required

UNIV 1017

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Occupational Health and Safety

2

0

0

3

Zorunlu/
Required

 

2. Yarıyıl/ 2nd Semester

Kodu/Code

Dersin Adı/ Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/ ECTS

Statüsü/ Status

CENG 1004

Programlamaya Giriş

 

Introduction to Programming

2

0

2

3

Zorunlu/

 

Required

ECOD 1012

Makroekonomiye Giriş

 

Introduction to Macroeconomics

3

0

3

5

Zorunlu/

 

Required

ITBD 1014

Uluslararası İşletmeye Giriş

 

Introduction to International Business

3

0

3

5

Zorunlu/

 

Required

MIS 1002

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Introduction to Management Information Systems

3

0

3

3

Zorunlu/

 

Required

UNIV 1002

İngilizce II

 

English II

3

0

3

4

Zorunlu/

 

Required

UNIV 1006

Matematik II

 

Calculus II

4

0

4

5

Zorunlu/

 

Required

UNIV 1016

Türk Dili ve Edebiyatı II

 

Turkish Language and Literature II

2

0

0

2

Zorunlu/

 

Required

UNIV 1024

Kariyer Planlanlaması

 

Career Planning

1

0

1

2

Zorunlu/

 

Required

UNIV 1022

Gıda ve Tarım Uygulamaları

 

Food and Agricultural Applications

0

2

1

1

Zorunlu/

 

Required

 

3. Yarıyıl/ 3rd Semester

Kodu/Code

Dersin Adı/ Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/ ECTS

Statüsü/ Status

ECOD 2011

Orta Düzey Mikroekonomi

 

Intermediate Microeconomics

3

0

3

5

Zorunlu/

 

Required

ECOD 2015

Hukuka Giriş

 

Introduction to Law

2

0

2

3

Zorunlu/

 

Required

ECOD 2023

Optimizasyona Giriş

 

Introduction to Optimization

3

0

3

5

Zorunlu/

 

Required

ITBD 2011

Muhasebenin Temelleri

 

Fundamentals of Accounting

3

0

3

5

Zorunlu/

 

Required

UNIV 2005

Bilimsel Teknik Yazım ve Sunum

 

Scientific Technical Writing and Presentation

2

0

2

3

Zorunlu/

 

 

Required

UNIV 2007

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

Principles of Ataturk and History of Turkish Revolution I

2

0

0

2

Zorunlu/

 

Required

UNIV 2029

İstatistik I

 

Statistics I

3

0

3

5

Zorunlu/

 

Required

UNIV 2039

Oryantasyon - Sosyal ve Beşeri Bilimler

 

Orientation - Social Sciences and Humanities

2

0

2

2

Zorunlu/

 

Required