İktisadi ve İdari Programlar

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ndeki lisans eğitim sistemi, genelden ihtisaslaşmaya giden ve uygulama ağırlıklı bir biçimde tasarlanmıştır. Üniversite sınavı sonrasındaki tercihlerine göre öğrenciler, üniversite bünyesinde bulunan üç farklı fakülteden birisine yerleştirilecektir. İktisadi ve İdari Programları tercih edip üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler 38 hafta süren İngilizce Hazırlık programına dâhil olurlar. İngilizce yeterliğini kazandıktan sonra, üniversitemizde uygulanan T-Biçimi eğitim sistemine göre ilk üç dönem tüm İktisadi ve İdari Programlar öğrencileri ortak bir programı takip eder. İlk üç dönemi başarı ile tamamlayan öğrenciler, dördüncü dönem başında, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan Fakülte bünyesinde yer alan diploma programlarından devam etmek istedikleri programı (bölümü) tercih eder ve geçiş yaparlar. İlk üç dönemin ortak olması farklı disiplinlere ilgi duyan öğrencilerin ortak dersler alarak farklı alanlarla ilgili geniş bir bakış açısına sahip olmaları sağlanır. Diploma programında başarılı oldukları takdirde 5. Dönem başında, dilerlerse, koşulları sağlaması şartıyla, bir diğer diploma programında çift ana dal eğitimine başlayabilirler. İlk üç dönemin ortak olması nedeniyle çift ana dal programında başarılı olma şansları yüksektir.

 

Yarıyıl – 1 / Semester – 1
Kodu/ Dersin Adı/ T/T U/P AKTS/ Statüsü/
Code Course Title ECTS Status
CENG 1003 Bilgisayar Uygulamalarına Giriş 2 0 3 Zorunlu/
Introduction to Computer Applications Required
ECOD 1011 Mikroekonomiye Giriş 3 0 5 Zorunlu/
Introduction to Microeconomics Required
ITBD 1001 Yönetime Giriş 3 0 5 Zorunlu/
Introduction to Management Required
UNIV 1001 İngilizce I 3 0 4 Zorunlu/
English I Required
UNIV 1005 Matematik I 4 0 6 Zorunlu/
Calculus I Required
UNIV 1011 Sosyal Sorumluluk 0 2 2 Zorunlu/
Socıal Responsibility Required
UNIV 1015 Türk Dili ve Edebiyatı I 2 0 2 Zorunlu/
Turkish Language And Literature I Required
UNIV 1017 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 3 Zorunlu/
Occupational Health And Safety Required
  Toplam AKTS / Total ECTS: 30  

 

Yarıyıl – 2 / Semester – 2
Kodu/ Dersin Adı/ T/T U/P AKTS/ Statüsü/
Code Course Title ECTS Status
CENG 1004 Programlamaya Giriş 2 0 3 Zorunlu/
 Introduction to Programming Required
ECOD 1002  Makroekonomiye Giriş 3 0 5 Zorunlu/
Introduction to Macroeconomics Required
ITBD 1014 Uluslararası İşletmeye Giriş 3 0 5 Zorunlu/
Introduction to International Business Required
MIS1002 Yönetim Bilgi Sistemlerine Giriş 3 0 3 Zorunlu/
Introduction to Management Informatİon Systems Required
UNIV 1002  İngilizce II 3 0 4 Zorunlu/
 English II Required
UNIV 1006  Matematik II 4 0 5 Zorunlu/
Calculus II Required
UNIV 1016  Türk Dili ve Edebiyatı II 2 0 2 Zorunlu/
 Turkish Language and Literature II Required
UNIV 1022 Gıda ve Tarım Uygulamaları 0 2 1 Zorunlu/
Food and Agricultural Applications Required
UNIV 1024  Kariyer Planlaması 2 0 2 Zorunlu/
Career Planning Required
  Toplam AKTS / Total ECTS: 30  

 

Yarıyıl – 3 / Semester – 3
Kodu/ Dersin Adı/ T/T U/P AKTS/ Statüsü/
Code Course Title ECTS Status
ECOD 2011 Orta Düzey Mikroekonomi 3 0 5 Zorunlu/
 Intermediate Microeconomics Required
ECOD 2015  Hukuka Giriş 2 0 3 Zorunlu/
 Introduction to Law Required
ECOD 2025  Finansal Ekonomiye Giriş 3 0 5 Zorunlu/
 Introduction to Financial Economics Required
ITBD 2011  Muhasebe Temelleri 3 0 5 Zorunlu/
 Fundamentals of Accounting Required
UNIV 2005  Bilimsel Teknik Yazım ve Sunum 2 0 3 Zorunlu/
 Scıentific Technical Writing and Presentation Required
UNIV 2007  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Zorunlu/
Principles of Ataturk and History of Turkish Revolution I Required
 UNIV 2029  İstatistik I 3 0 5 Zorunlu/
Statistics I Required
UNIV 2039 Oryantasyon-Sosyal ve Beşeri Bilimler 2 0 2 Zorunlu/
Orientation-Social Sciences and Humanities Required
  Toplam AKTS / Total ECTS: 30