Psikoloji Bölümü

Hakkımızda

 Psikoloji Bölümü

Psikoloji, doğumdan ölüme varlıkların duygu, düşünce ve davranış örüntülerini irdeleyen, inceleyen, araştıran ve felsefeden en son ayrılmış bir bilim dalıdır. Psikoloji, bütün varlıkları incelemekle beraber temel alanı insandır. Bireyin kendiyle, diğer insanlarla ve nesnelerle olan ilişkilerini her boyutuyla incelemeye çalışan, araştıran bir daldır. Psikoloji, sosyal bir varlık olan insanı sadece sosyal çevresiyle değil, yaşamsal coğrafyasıyla birlikte ele almayı, değerlendirmeyi, araştırmayı, çıkardığı sonuçları yaşamsal alanına aktarmayı amaçlamaktadır.

Dünyada politika, teknoloji, sağlık, ekonomi gibi birçok alanda ortaya çıkan sorunları kavramada başvurulacak en önemli nokta insandır. İnsan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini anlama çabası psikoloji bilimine işaret etmektedir.  Psikoloji biliminin birçok disiplinde kuramsal ve uygulamalı olarak yer bulması günümüzde psikolojiye olan ilgiyi artırmaktadır. 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde 2019 yılında kurulan Psikoloji lisans programı, insanı sadece yalın bir birey ya da sadece sosyal bir varlık olarak değil, insanı yaşamsal coğrafya içerisinde değerlendiren ve bunu yaşama aktarmaya çalışan bir bölümdür. Psikoloji bölümü, ulusal ve uluslararası akademik standartların üzerinde eğitim vermenin yanı sıra, araştırma yürütme ve ilgili araştırmaları irdeleyici bir şekilde değerlendirme becerisi kazandırarak evrensel bilgi birikimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans programı, kuramsaldan uygulamaya doğru ilerleyen genel alan eğitimi; araştırma, proje ve sosyal sorumluluk içerikli dersler ve farklı bölümlerden alınabilecek seçmeli dersler ile öğrencilere yaparak- yaşayarak öğrenme ve kendilerini keşfederek kişisel gelişimlerine uygun bir ders programı belirleme fırsatı sunmaktadır.

Eğitim dilinin Türkçe olduğu bu program dahilinde öğrencilerden sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, deneysel psikoloji, klinik psikoloji gibi dallarda donanım kazanması ve psikolojideki farklı yaklaşımlara dair bilgi sahibi olması beklenmektedir. Bu doğrultuda Psikoloji programının temel hedefi, psikolojiye ilişkin kuramsal bilgilerin beceriye dönüştüğü ve bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştiren nitelikli psikoloji mezunları yetiştirmektir.