Psikoloji Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Deniz Günaydın, 4th International Conference On COVID-19 Studies ve 5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresine Katıldı

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Deniz Günaydın, 4th International Conference On COVID-19 Studies ve 5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresine Katıldı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Günaydın Moderatör olarak da görev aldığı 5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresine “Sosyal Problem Çözme, COVID-19 Korkusu ve Akademik Güdülenmenin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı sözlü bildiri ile katıldı. Psikoloji Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Deniz Günaydın 4th International Conference On COVID-19 Studies konferansında ise “Evaluation of COVID-19 Fear, Intention to Quit and Job Performance In Terms of Various Variables” ve “The Role of Personality In Job Performance Through Fear of COVID-19 and Intention to Quit” başlıklı iki sözlü bildiri sundu.