Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Süleyman Değirmen “ICMR-2021 International Conference on Management” Konferansına Katıldı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Süleyman Değirmen “ICMR-2021 International Conference on Management” Konferansına Katıldı Prof. Dr. Süleyman Değirmen Pakistan Lahore’da Superior University tarafından 12.si düzenlenen “ICMR-2021 International Conference on Management Research” konferansında “Keynote Speaker” olarak çevrimiçi bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Süleyman Değirmen konferansta Dr. Öğr. Üyesi Ömür Saltık ve Arş. Gör. Rıdvan Söyü ile ortak çalışmaları olan “Predicting Loss Aversion Behaviour with Machine Learning Methods” başlıklı çalışmayı sundu.