Ekonomi Bölümü Araştırma Görevlimiz Mustafa Özsarı Türkiye Ekonomi Kurumu ve Çukurova Üniversitesi'nin Adana'da düzenlediği

Ekonomi Bölümü Araştırma Görevlimiz Mustafa Özsarı Türkiye Ekonomi Kurumu ve Çukurova Üniversitesi'nin Adana'da düzenlediği

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Araştırma Görevlimiz Mustafa Özsarı, 17-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Adana'da düzenlenen 20. Ulusal İktisat Sempozyumu'na katıldı. Mustafa Özsarı konferansta Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan ile birlikte hazırladıkları "İngilizce Dilde Eğitimin Üniversite Mezunlarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi" başlıklı çalışma ile ilgili sözlü sunum gerçekleştirdi.