Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Baki R. Balcı ve Mezunumuz Emre B. Oğuzhan Bahreyn Gulf Üniversitesi 1. ICAF Konferansına Katıldı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Baki R. Balcı ve Mezunumuz Emre B. Oğuzhan Bahreyn Gulf Üniversitesi 1. ICAF Konferansına Katıldı Doç. Dr. Baki Rıza Balcı, Bahreyn Gulf University tarafından çevrimiçi olarak 1.si düzenlenen “International Conference in Accounting and Finance” (ICAF) konferansında oturumun başkanı olarak 2.günün son oturumunu yönetti. 2021 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü mezunumuz Emre Bekir Oğuzhan ise Doç.Dr.Baki R. Balcı ile ortak çalışmaları olan “Accounting of Cryptocurrency” başlıklı bildiriyi sundu.