Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Alımı İlanı

(05.09.2023 Tarih ve 32300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
Üniversitemiz akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca, 5 (beş) Öğretim Görevlisi ve 1 (bir) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 6 (altı) adet öğretim elemanı alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

 

Fakültesi

Bölümü

Unvanı

ALES

Yabancı Dil

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

Tarım Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

(İngilizce)

Öğretim Görevlisi

70

(Yetmiş)

SAY

80 (Seksen)

1

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Lisans Mezunu olmak. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

Psikoloji

(Türkçe)

Öğretim Görevlisi

70 (yetmiş)
EA

50 (elli)

1

Lisans ve Yüksek Lisansını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Bu alanda doktora yapıyor olmak. Beden imgesi, sosyal karşılaştırma eğilimi ve kişilik psikolojisi ile ilgili çalışmaları bulunmak

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

(İngilizce)

Araştırma Görevlisi

70

(Yetmiş)

EA

85

 (Seksen

beş)

1

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, İşletme, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Rektörlük

Temel ve Ortak Dersler Koordinatörlüğü

Öğretim Görevlisi

70

(yetmiş)

SAY

80

(Seksen)

1

Üniversitelerin Fizik Bölümünden Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

Yabancı Diller Bölümü

Öğretim Görevlisi

70 (Yetmiş)
Sözel

90

(Doksan)

2

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans Mezunu olmak. Bu alanların birinden tezli yüksek lisans derecesine sahip ol


Başvuru ve Sınav Takvimi:
İlan yayın tarihi: 05.09.2023
Son başvuru tarihi: 20.09.2023
Ön değerlendirme İlan: 22.09.2023
Giriş sınavı tarihi: 27.09.2023
Sonuç açıklanma tarihi: 29.09.2023                                                                                

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)
 2. Özgeçmişi (YÖK formatında),
 3. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
 4. Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir),
 5. Vesikalık fotoğraf (1 adet),
 6. Lisans/lisansüstü mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge,
 7. Lisans/Lisansüstü mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge,
 8. ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
 9. Yabancı Dil Puanı gösterir belge (İngilizce dilinde son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
 10. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
 11. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali.

 

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son başvuru tarihi Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 

İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr      Telefon: dahili  (0332) 223 5423 /  5469

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ