Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Prof.Dr. Cengiz YILMAZ

Prof.Dr. Cengiz YILMAZ

Doktora: İşletme, The University of Iowa
Yüksek Lisans: The University of Iowa
Lisans: İşletme, Ege Üniversitesi

Çalışma Alanları: Üretim Planlaması, Üretim Yönetimi, Modern Üretim Sistemleri, Üretim Yönetim Sistemlerinde Güncel Yaklaşımlar, İktisatçılar İçin Matematik

İletişim Bilgileri

Merkez Kampüs
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / KONYA
Telefon: 03322235488
E-posta: cengiz.yilmaz@gidatarim.edu.tr

CV - Akademik Sayfa

YÖK Akademik

Seçilmiş Yayınlar

 1. Girişimcilik Dersinin Kırgızistan ve Türkiye’dekiÜniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi CENGİZ YILMAZ,ANARKÜL URDALETOVA,TUNCER ÖZDİL,BERAN GÜLÇİÇEK TOLUN , Yayın Yeri:YÖNETİM VE EKOMOMİ , 2018
 2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNLENMESİ ŞENGÜL CAN,TUNCER ÖZDİL,CENGİZ YILMAZ , Yayın Yeri:International Review of Economics and Management , 2018
 3. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMA İLE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MCBÜ AHMETLİ MYO’DA BİR ARAŞTIRMA BÜLENT AKKAYA,İLHAM YILMAZ,TUNCER ÖZDİL,CENGİZ YILMAZ , Yayın Yeri:Hitit ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARAR AĞACI TEKN ŞENGÜL CAN,TUNCER ÖZDİL,CENGİZ YILMAZ , Yayın Yeri:Kesit Akademi , 2017
 5. FACTORS AFFECTING STUDENTS’ INTENTIONS TO CHOOSE AN ENTREPRENEURIAL CAREER ANARKÜL URDALETOVA,CENGİZ YILMAZ,TUNCER ÖZDİL , Yayın Yeri:MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2017
 6. KURUMLARARASI SİSTEM KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TEDARİK ZİNCİRİ İŞBİRLİĞİNİN ARACILIK ROLÜNÜN ANALİZİ: TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA CENGİZ YILMAZ,ERMAN TÜMTÜRK , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2016
 7. İnternet Üzerinden Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Genişletilmiş Kabul Modeli Kullanarak İncelenmesi ve Bir Model Önerisi CENGİZ YILMAZ,AYÇA TÜMTÜRK , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2015
 8. TÜKETİCİLERİN MARKASIZ ÜRÜNLERİ SATIN ALMA NEDENLERİ ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETLERİ ÖRNEĞİ ÖZDİL TUNCER, YILMAZ CENGİZ, YILMLAZ İLHAM , Yayın Yeri:MANAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2010
 9. GENÇ KADIN VE ERKEKLERİN MÜZİK ÜRÜNÜ DİNLEME CİHAZI VE KORSAN ÜRÜNLER KARŞISINDAKİ TUTUM FARKLILIKLARI ÖZDİL TUNCER, YILMAZ CENGİZ, KAPANCIOĞULLARI ÖMER , Yayın Yeri:YÖNETİM VE EKONOMİ DERGİSİ , 2009
 10. ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİ İLE İNCELENMESİ ÖZDİL TUNCER, YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:MANAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2009
 11. seçilmiş işletmelerin toplam etkinliklerinin veri zarflama yöntemi ile ölçülmesi YILMAZ CENGİZ, ÖZDİL TUNCER, AKDOĞAN GÜRAY , Yayın Yeri:Manas üniversitesi sosyal bilimler dergisi , 2002
 12. TOPLAM KALİTE FELSEFESİ VE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİ PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRK DERİ KONFEKSİYON SANAYİNİN SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ CENGİZ YILMAZ,ÇİĞDEM KANTARLI , Yayın Yeri:MPM VERİMLİLİK DERGİSİ , 2000
 13. PERFORMANS KRİTERLERİNİN ÖNCELİK DERECELERİNİN YÖNETİM KADEMELERİNE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ YILMAZ CENGİZ, ECEVİT ZÜMRÜT , Yayın Yeri:YÖNETİM VE EKONOMİ DERGİSİ , 2000
 14. KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GİRDİ ÇIKTI TABLOLARI İLE ANALİZİ YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , 1999
 15. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA BİR SANAYİ KURULUŞU ÇALIŞANLARININ ÜST DÜZEY İHTİYAÇLARININ KARŞILANMA DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ YILMAZ CENGİZ, KANTARLI ÇİĞDEM , Yayın Yeri:YÖNETİM VE EKONOMİ DERGİSİ , 1999
 16. ÇEVRE SORUNLARI İÇERİSİNDE KATI ATIKLARIN EKONOMİK ÖNEMİ YILMAZ CENGİZ, ÖZDİL TUNCER , Yayın Yeri:ÇEVRE VE İNSAN DERGİSİ , 1999
 17. TAMSAYILI PROGRAMLAMA PROBLEMLERİ İÇİN SEZGİSEL YÖNTEMLER VE YÜRÜYEN NOKTA YÖNTEMİ YILMAZ CENGİZ, MUĞALOĞLU TÜLAY , Yayın Yeri:CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE EKONOMİ DERGİSİ , 1996
 18. TAMSAYILI PROGRAMLAMA PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN YUVARLAMA YÖNTEMİ İLE TAM ARAMA YÖNTEMİ VE BUNLARA GETİRİLEN ELEŞTİRİLER YILMAZ CENGİZ, MUĞALOĞLU TÜLAY , Yayın Yeri:CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE EKONOMİ DERGİSİ , 1995
 19. INCREMENTAL ORDER QUANTITIY FOR THE CASE OF VERY LUMPY DEMAND YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS , 1992
 20. A REVIEW OF LOT SIZING TECHNIQUES YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1990
 21. ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ NASIL GELİŞTİRİLİR YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 1989
 22. MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI SİSTEMİNİN BAŞARISI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE UYGULAMA PROBLEMLERİ YILMAZ CENGİZ, İLKAY SITKI , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 1989
 23. THREE MAJOR EFFECTS ON THE PERFORMANCE OF LOT SIZING TECHNIQUES YILMAZ CENGİZ, WARREN J BOE , Yayın Yeri:PROGRESS IN INVENTORY RESEARCH , 1989
 24. KATI ATIKLAR SORUN MU YILMAZ CENGİZ, İLKAY SITKI , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , 1988
 25. TÜRKİYE DE 1980 SONRASINDA ENFLASYON ÜRETİM İLİŞKİSİ SAATÇİ MUSTAFA, YILMAZ CENGİZ, BİLGİNOĞLU ALİ , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 1988
 26. STANDARDİZASYONUN EKONOMİDEKİ YERİ YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 1988
 27. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ YILMAZ CENGİZ, DOĞAN AHMET, TOPAL E , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1988
 28. ÇEVRE SORUNLARI VE EKONOMİ YILMAZ CENGİZ, BİLGİNOĞLU ALİ , Yayın Yeri:MİLLİ PROODÜKTİVİTE MERKEZİ VERİMLİLİK DERGİSİ , 1988
 29. ÇEVRE SORUNLARI VE EKONOMİ 2 YILMAZ CENGİZ, BİLGİNOĞLU ALİ , Yayın Yeri:MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ VERİMLİLİK DERGİSİ , 1988
 30. TÜKETİCİNİN KORUNMASI İÇİN STANDARDİZASYON YILMAZ CENGİZ, BİLGİNOĞLU ALİ , Yayın Yeri:TÜRK STANDARD DERGİSİ , 1988
 31. KAYSERİ DEN TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK KURULUŞU ARASINA GİREN SANAYİ İŞLETMELERİNİN İNCELENMESİ 1981 1984 YILMAZ CENGİZ, DOĞAN AHMET , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 1987
 32. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENERJİNİN YERİ YILMAZ CENGİZ, BİLGİNOĞLU ALİ , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ , 1986
 33. A COMPARISON OF LOT SIZE TECHNIQUES YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1985
 34. A TİPİ VE B TİPİ ÜRETİM FONKSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI DEMİR HULUSİ, YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1984
 35. KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM FONKSİYONLARININ ANALİZİ KALDIRIMCI NURETTİN, YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:VERİMLİLİK DERGİSİ , 1984
 36. NASIL BİR SEÇİM SİSTEMİ YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINI , 1984
 37. TÜRKİYE DE VE ABD DE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİNİN ENDÜSTRİDE KULLANIMI YILMAZ CENGİZ, KAVAS ALİCAN , Yayın Yeri:BİLİŞİM , 1984
 38. KAYSERİ BÖLGESİNDEN TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK KURULUŞU ARASINA GİREN BÜYÜK SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA YILMAZ CENGİZ, KUTSAL AHMET , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1983
 39. YENİ BİR ENVANTER KONTROL TEKNİĞİ MRP YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , 1983
 40. DEĞİŞİK KAR DÜZEYLERİNDE EN AZ KAYNAK KULLANIMLI ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN BULUNMASI ÖZGÜVEN CEMAL, YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1983
 41. The incremental order quantity Warren J BOE, Yılmaz Cengiz , Yayın Yeri:Production and Inventory Management , 1983
 42. THE PROBLEMS OF IMPLEMENTATION AND FACTORS RELATED TO THE IMPLEMENTATION YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1983
 43. BENZETİM VE ENVANTER KONTROLÜ DEMİR HULUSİ, YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:SANAYİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ , 1983
 44. DOĞRUSAL PROGRAMLAMANIN BAŞABAŞ ANALİZİNDE KULLANIMI ÖZGÜVEN CEMAL, YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:MUHASEBE ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 1983
 45. KİŞİLERİN RİSK EĞİLİMİ VE BİRİKİMLERİNİ YÖNLENDİRME KARARLARI ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA YILMAZ CENGİZ, SARIGÖLLÜ EMİNE , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1982
 46. KAYSERİ BÖLGESİNDEKİ 15 BÜYÜK KURULUŞUN TÜRKİYE’xxDEKİ İLK 500 BÜYÜK KURULUŞ ARASINDAKİ YERİ CENGİZ YILMAZ,Ahmet Kutsal , Yayın Yeri:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1982
 47. BASAMAKLI MALİYET FONKSİYONU ÜZERİNDE BAŞABAŞ NOKTASININ HESAPLANMASI YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:MUHASEBE ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 1982
 48. KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER MENKUL DEĞERLER YILMAZ CENGİZ, KABAKÇI ALİ , Yayın Yeri:FİNANSAL YÖNETİM VE YATIRIM PLANLAMASI DERGİSİ , 1982
 49. SERMAYE PİYASASINDA FAİZ ORANLARI FARKLILIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK FAKTÖRÜ YILMAZ CENGİZ , Yayın Yeri:FİNANSAL YÖNETİM VE YATIRIM PLANLAMASI DERGİSİ , 1982