Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Akademik Personel

Prof.Dr. Cengiz YILMAZ

Doktora: İşletme, The University of Iowa
Yüksek Lisans: The University of Iowa
Lisans: İşletme, Ege Üniversitesi

E-posta: cengiz.yilmaz@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Baki Rıza BALCI

Doktora: Muhasebe-Finansman, Sakarya Üniversitesi
Yüksek Lisans: İngilizce Muhasebe-Finansman, Marmara Üniversitesi
Lisans: İngilizce İşletme, Marmara Üniversitesi

E-posta: baki.balci@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. İhsan Erdem KAYRAL

Doktora: İşletme (Hacettepe Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Muhasebe - Finans (Hacettepe Üniversitesi)
Lisans: İktisat (Hacettepe Üniversitesi)

E-posta: erdem.kayral@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Tuğba SARI

Doktora: Sayısal Yöntemler (İstanbul Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Üretim Yönetimi (İstanbul Üniversitesi)
Lisans: Çevre Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

E-posta: tugba.sari@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Faruk KARAMAN

Doktora: İşletme, Marmara Üniversitesi
Yüksek Lisans: İşletme, Marmara Üniversitesi
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi

E-posta: faruk.karaman@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Arş.Gör. Hilal Merve ALAGÖZ

Doktora: Galatasaray Üniversitesi (devam ediyor)
Yüksek Lisans: Muhasebe - (Gazi Üniversitesi)
Lisans: İşletme (Ankara Üniversitesi)

E-posta: merve.alagoz@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Arş.Gör. Büşra YİĞİTOL

Doktora: İşletme - Devam ediyor (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yüksek Lisans: İşletme (Sakarya Üniversitesi)
Lisans: İşletme (Dokuz Eylül Üniversitesi)

E-posta: busra.yigitol@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa