Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetimin tarihçesine baktığımızda birincisi aşamanın örgüt yapısıyla, ikincisinin karar alma yöntemleriyle, üçüncüsünün insan faktörü, dördüncü aşamanın ise bilgi kullanımı ile ilgili olduğunu görürüz.

 

Bilginin toplanıp işlenmesi özellikle 1950’li yıllarda pazar araştırmaları şeklinde ortaya çıkmıştır. Bilginin gelişimi 1960’larda elektronik “hesaplayıcılar,’ 80’lerde kişisel bilgisayar, 90’larda internet, ve günümüzde bütünleşik ağlar ve bulut teknolojileriyle büyümeye devam etmektedir. Bu bilgi ihtiyacının karşılanması ve yönetilmesi ihtiyacı yönetim bilişim sistemleri alanını ortaya çıkartmıştır.

 

Bilgi ihtiyacının üst düzey yöneticiden en alt seviye elemana, iş ortaklarından müşteriye kadar işletmenin her kademesi ve her paydaşı için doğru şekilde karşılanması gerekmektedir.

 

Yönetim bilişim sistemleri bölümü, bu ihtiyaçtan yola çıkarak bugün ve yakın gelecekte ihtiyaç duyulan “bilgi profesyonelleri” yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Programımız sosyal bilimler için gerekli temel dersler, temel bilişim dersleri, bilişim yönetimi dersleri ve alana has detaylı meslek derslerinden oluşan dört bileşene sahiptir. Tüm dersler İngilizce işlenmektedir.

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi altındaki bölümümüz, ilk üç dönem fakülte ortak programına tabidir. Dördüncü dönemden itibaren, iş zekası ve bilgi güvenliği gibi, alana özgü derslerden oluşan bir müfredatı bulunmaktadır.

 

Lisans eğitimi süresince düzenlenecek proje çalışmaları, uygulamalı eğitimler, toplumsal faaliyetler ve staj çalışmaları ile öğrencilerin mesleki gelişimi ilk günden itibaren desteklenmektedir.