Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için öğrenciler toplam 240 AKTS’lik dersleri tamamlamak zorundadır. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans derecesini elde edebilmek için program yeterliliklerinin bütünüyle sağlanması gerekir. Bu kapsamda gerekli zorunlu ve seçmeli derslerin (bitirme projesi dersleri de dahil olmak üzere) ve zorunlu stajların yönetmelikte belirtildiği şekilde tamamlanması gerekmektedir.