Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler ve 10. Uluslararası Girişimcilik Kongrelerine Katıldı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Şırnak Üniversitesi’nde düzenlenen “Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi” ne ve 25-26 Nisan 2019 tarihleri arasında Manisa’da düzenlenen “10. Uluslararası Girişimcilik Kongresi” ne (ICE 2019) katıldı. Prof. Dr. Cengiz Yılmaz Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresinde “Küreselleşen Dünyaya Bölgesel Ekonomilerin Uyumu: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Açısından Bir Değerlendirme” başlıklı sözlü sunum gerçekleştirirken, 10. Uluslararası Girişimcilik Kongresinde başkanlığını yürüttüğü oturumda “Başarılı Girişimcilerin Kişilik Özelliklerinin faktör analizi ile belirlenmesi” başlıklı sözlü sunumunu gerçekleştirdi.