Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Tuğba Sarı, "10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems-IMSS’19" Sempozyumuna Katıldı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Tuğba Sarı, 9-11 Eylül 2019’da Sakarya’da düzenlenen 10. Uluslararası Zeki İmalat ve Servis Sistemleri sempozyumunda Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş ve Arş. Gör. Büşra Yiğitol ile birlikte hazırladıkları "The readiness of SMEs for Industry 4.0: A questionnaire survey" başlıklı bildiri sunumunu gerçekleştirdi.