Akademik Personel

Prof. Dr.

Doktora: İktisat ve İşletme, Leeds Üniversitesi
Yüksek Lisans: İşletme, Selçuk Üniversitesi
Lisans: Kamu Yönetimi, Ankara Üniversitesi

Çalışma Alanları: Üretim ve işlemler yönetimi, Yenilikçilik ve teknoloji yönetimi, Tedarik zinciri yönetimi, Stratejik yönetim

Prof. Dr.

Doktora: Pazarlama, North Carolina Chapel Hill Üniversitesi
Yüksek Lisans: İşletmecilik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: İşletmecilik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Pazarlama iletişimi, Reklam ve tüketici araştırmaları, Deneme ve araştırma yöntemleri

Prof. Dr.

Tıpta Uzmanlık: Dahili Tıp Bilimleri Bölümü - Psikiyatri Ana Bilim Dalı,
                          Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Lisans: Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Uyku Fizyolojisi ve Uyku Bozuklukları, Bilişsel Çift ve Aile Terapileri, Tedavisi, Aile İçi Şiddet, Akrabalık İlişkileri, Anne-Baba Tutumları, Klinik Psikiyatri; Stres ve Depresyonda İmmün Cevaplar, Psikiyatrik Hastalarda Şiddet, Psikiyatrik Epidemiyoloji; Obsesif Kompulsif Bozukluk, Fobi, Sosyal Fobi

 

Prof. Dr.

Doktora: İşletme, The University of Iowa
Yüksek Lisans: The University of Iowa
Lisans: İşletme, Ege Üniversitesi

Çalışma Alanları: Üretim Planlaması, Üretim Yönetimi, Modern Üretim Sistemleri, Üretim Yönetim Sistemlerinde Güncel Yaklaşımlar, İktisatçılar İçin Matematik

 

Doç. Dr.

Doktora: Muhasebe-Finansman, Sakarya Üniversitesi

Yüksek Lisans: İngilizce Muhasebe-Finansman, Marmara Üniversitesi

Lisans: İngilizce İşletme, Marmara Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Güncel maliyet ve yönetim muhasebesi yaklaşımları:  Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme ve Bütçeleme, Yalın Muhasebe. Finansal Muhasebe ve muhasebe bilgi sistemleri.

 

Doç. Dr.

Doktora: Tarım Ekonomisi, Missouri Üniversitesi
Yüksek Lisans: Uluslararası Tarım Bilimleri, Berlin Humbdolt Üniversitesi, İktisat, Iowa State Üniversitesi
Lisans: Tarım Ekonomisi, Ankara Üniversitesi


Çalışma Alanları: Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Tarımsal Pazarlama, Mikroekonometri

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: İktisat, City University of New York
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi

Çalışma Alanları: Afet Lojistiği, Elektrikli Araçlar, Teknoloji Yönetimi

 

Dr. Öğretim Üyesi

Doktora: Klinik Psikoloji, Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans: Klinik Psikoloji, Hacettepe Üniversitesi

Lisans: Psikoloji, Ankara Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Geştalt Terapi Yaklaşımı, Psikoterapi, Travma Psikolojisi

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yüksek Lisans: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Selçuk Üniversitesi
Lisans: Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi

Çalışma Alanları: REBT(Akılcı Duygusal Terapi), Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Sistemik Psikoterapi, Sistemik Çocuk ve Ergen Terapi, Sistemik Süpervizör

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: İşletme, Marmara Üniversitesi
Yüksek Lisans: İşletme, Marmara Üniversitesi
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi

Çalışma Alanları: E-ticaret, e-İş, Mobil Internet, Mobil Pazarlama, Yapay Zeka, Futurism