Üniversitemizin de Düzenleyicileri Arasında Yer Aldığı IERFM 2022 – Uluslararası Katılımlı Ekonomik Araştırmalar ve Finans Piyasaları Kongresi Konya’da Gerçekleştirildi

Üniversitemizin de Düzenleyicileri Arasında Yer Aldığı IERFM 2022 – Uluslararası Katılımlı Ekonomik Araştırmalar ve Finans Piyasaları Kongresi Konya’da Gerçekleştirildi Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi tarafından organize edilen IERFM 2022-Uluslararası Katılımlı Ekonomik Araştırmalar ve Finans Piyasaları Kongresi 12-14 Mayıs 2022 tarihlerinde Konya-Dedeman Otelinde düzenlendi. Kongre kapsamında, özellikle ekonomi ve finans alanında, akademi-sektör iş birliğini geliştirecek, verimli bir atmosferin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, kongrenin 2 gün süren oturumlarında finansal sistem, entelektüel sermaye, döviz kuru, tedarik zinciri, Covid 19’un etkileri, sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme, doğrudan yabancı sermaye, tarım politikaları, tüketici davranışı, enerji arz güvenliğine ek olarak enflasyon, faiz, döviz kuru, işsizlik gibi oldukça güncel konuları anlamamızı sağlayan makro ekonomik değişkenlerle ilgili teorik ve ampirik değerli çalışmalar sunulmuştur.

Kongreye çeşitli üniversitelerden akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler katılım sağlamıştır. Kongre’nin açılışında Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Cumhur Çökmüş bir açılış konuşması yaparken, KGTÜ SBBF Ekonomi Bölümü akademik kadromuzdan Prof. Dr. Süleyman Değirmen, Doç. Dr. İhsan Erdem Kayral, Dr. Öğr. Üyesi Levent Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Ömür Saltık ve Arş. Gör. Mustafa Özsarı gerçekleştirdikleri sunumları ile IERFM-2022 Kongresine katkı sunmuşlardır.