Ekonomi Bölümü

Öğretim Programı

Kısaltmalar: T=Haftalık Teorik Ders Saati; U=Haftalık Uygulama Ders Saati; K=Dersin Kredisi; AKTS=Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi

Abbreviations: T=Theoretical weekly hours; P=Practical weekly hours; C=Credits in Turkish System; ECTS= European Credit Transfer System

4. Yarıyıl/ 4th Semester

Kodu/Code

Dersin Adı/ Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/ ECTS

Statüsü/ Status

ECOD 2002

İleri Optimizasyon

Advanced Optimization

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

ECOD 2004

Orta Düzey Makroekonomi

Intermediate Macroeconomics 

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

ECOD 2006

Tarım ve Gıda Politikası

Agricultural and Food Policy

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

ECOD 2008

Staj - Ekonomi

Practical Training - Economics

0

0

0

1

Zorunlu/

Required

UNIV 2008

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II

2

0

0

2

Zorunlu/

Required

UNIV 2010

İstatistik II

Statistics II 

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

UNIV 2018

Uygarlıklar ve Bilim Tarihi

History of Civilization and Science

 

2

0

2

2

Zorunlu/

Required

SSEC4

Sosyal Seçmeli

Social Elective

 

 

3

5

Seçmeli/

Elective

 

5. Yarıyıl/ 5th Semester

Kodu/Code

Dersin Adı/ Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/ ECTS

Statüsü/

 

Status

ECOD 3001

Ekonometriye Giriş

Introductory Econometrics

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

ECOD 3003

İleri Mikroekonomik Teori

Advanced Microeconomic Theory

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

ECOD 3005

Türk Ekonomisi ve Kooperatifleri

Turkish Economy and Cooperatives

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

UNIV 3001

Matematiksel İstatistik

Mathematical Statistics

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

ITBD 3005

İşletme Finansı

Corporate Finance

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

SEC5

Seçmeli

Elective

 

 

3

5

Seçmeli/

Elective

 

6. Yarıyıl/ 6th Semester

Kodu/Code

Dersin Adı/ Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/ ECTS

Statüsü/ Status

ECOD 3002

İleri Ekonometri

Advanced Econometrics

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

ECOD 3004

İleri Makroekonomik Teori

Advanced Macroeconomic Theory

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

ECOD 3006

Uluslararası Ticaret

International Trade

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

ECOD 3008

Kalkınma Ekonomisi

Development Economics

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

ECOD 3010

Biyoekonomi

Bioeconomics

3

0

3

5

Zorunlu/

Required

ECOD 3012

Staj - Ekonomi

Practical Training – Economics

0

0

0

1

Zorunlu/

Required

ECOSSEC6

Sosyal Seçmeli

Social Elective

 

 

3

4

Seçmeli/

Elective

 

7. Yarıyıl/ 7th Semester

Kodu/Code

Dersin Adı/ Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/ ECTS

Statüsü/  Status

ECOD 4001

Bitirme Projesi I

Graduation Project I

1

4

3

5

Zorunlu/

Required

 

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

8. Yarıyıl/ 8th Semester

Kodu/Code

Dersin Adı/ Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/ ECTS

Statüsü/ Status

ECOD 4002

Bitirme Projesi II

Graduation Project II

1

4

3

5

Zorunlu/

Required

 

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli

/Elective