Öğretim Üyesi Alımı İlanı

(05.09.2023 Tarih ve 32300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)

Üniversitemiz akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 14(on dört) adet Öğretim Üyesi alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

Tarım ve

Doğa Bilimleri

Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

(İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bitki Koruma Bölümü lisans mezunu, Yüksek Lisans ve doktorasını Fitopatoloji ve Bakteriyoloji alanında tamamlamış olmak. Bu alanda yurtiçi ve yurt dışında bilimsel çalışmaları ve iş deneyimleri bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

(Türkçe)

Profesör /

Doçent /

Dr. Öğretim Üyesi

3

Doktora veya doçentliğini bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı uzmanlık alanlarından herhangi birinden almış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

Profesör /

Doçent /

Dr. Öğretim Üyesi

3

Doktora veya doçentliğini bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı uzmanlık alanlarından herhangi birinden almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Sosyal ve Beşerî

Bilimler Fakültesi

Psikoloji

(Türkçe)

Profesör /

Doçent /

Dr. Öğretim Üyesi

3

Doktora veya doçentliğini Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Endüstri/Örgüt Psikolojisi, Trafik Psikolojisi veya Bilişsel Bilimler anabilim dallarının birinden almış olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak. Şema Terapi alanında çalışmaları bulunmak. 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

(İngilizce)

Doçent

1

Doktorasını Finans ve Bankacılık alanında yapmış olmak, Doçentliğini Finans alanından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri

(İngilizce)

Profesör

1

Doktorasını Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alanında yapmış olmak. Doçentliğini Yönetim alanlarından almış olmak. Girişimcilik, proje yönetimi, teknoloji ve yenilik yönetimi alanlarında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Profesör

1

Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

 

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

1.Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)

2.Özgeçmişi (YÖK formatında)
3.İlanda yer alan kadro durumuna göre uzmanlık durumlarını gösterir belgelerin (Doktora/Doçentlik/Profesörlük) aslı veya noter onaylı sureti. (asılları elden ibra edilmesi halinde aslı idarece görülüp fotokopi alınabilir)

4.Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi

5.Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

6.Vesikalık fotoğraf (1 adet)

7.Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)

8.İngilizce eğitim veren bölümlere başvuru yapacak adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8’inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğunu belgelendirmeleri (YDS-YÖKDİL en az 80 puan veya eş değeri) gerekir.

9.6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali

10.Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu başvuruları için 4 adet (CD/USB halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son başvuru tarihi Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr
Telefon: (0332) 223 5488/dâhili 5423 / 5469

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ